Zrównoważony rozwój

Firma Schedpol w strategicznym wymiarze funkcjonowania tak w rynku krajowym, jak i międzynarodowym bierze odpowiedzialność za środowisko naturalne. Schedpol prowadzi działalność produkcyjną w oparciu  o trwały i zrównoważony rozwój, w którym środowisko naturalne jest podstawą,  gospodarka narzędziem a dobrobyt społeczeństwa celem.

 

Swą misję realizujemy na dwóch  głównych obszarach naszej strategii.

ORGANIZACJA 

W swym modelu działania opieramy całą organizację na nowoczesnym procesie zarządzania odpadami, który obejmuje właściwą segregację  źródłową, na każdym etapie cyklu produkcyjnego – według  rodzaju mieszanek i składników komponentów wykorzystywanych  do Produkcji. Taki proces zarządzania odpadami znacząco usprawnia recykling, czyli ponowne przetwarzanie na materiały i wyroby użytkowe; co w sposób zintegrowany zdecydowanie minimalizuje wpływ działalności naszej firmy na środowisko naturalne.

 

INNOWACYJNOŚĆ

Jesteśmy innowacyjnym Producentem, który dzięki długiemu, blisko 40 letniemu doświadczeniu produkcyjnemu zyskał miano niekwestionowanego specjalisty w dziedzinie nowoczesnych technologii produkcji wyrobów z wykorzystaniem zarówno sprawdzonych i znanych od kilkudziesięcioleci – w 100% recyklingowalnych, ekologicznych i bezpiecznych dla środowiska komponentów, jak i nowatorskich, opartych o globalne cele związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy.  Stosowanie w naszych Produktach zaawansowanych technologicznie  systemów wzmocnień i wypełnień, które wolne są od emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska  substancji (np. freonu) jest już od ponad dwudziestu lat podstawowym źródłem działalności produkcyjnej Firmy Schedpol. Przy produkcji  zaawansowanych technologicznie wyrobów w Firmie Schedpol wykorzystujemy w przeważającej części środki nie stanowiące obciążenia dla środowiska, będące naturalnymi składnikami, np. pochodzenia ropy naftowej, i nie będącymi szkodliwymi dla ochronnej warstwy ozonowej oraz wysokich warstw atmosfery.