Zrównoważony rozwój

ROZWIJAMY NASZE TECHNOLOGIE W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM:

kliknij, aby dowiedzieć się wiecej

Zrównoważony rozwój

1.Firma Schedpol jest EKO ODPOWIEDZIALNA – W swym modelu działania opieramy całą organizację na nowoczesnym procesie zarządzania odpadami, który obejmuje właściwą segregację źródłową, na każdym etapie cyklu produkcyjnego oraz gospodarkę cyrkulacyjną. Segregując odpady na każdym etapie produkcji usprawniamy późniejszy recykling oraz zmniejszamy ilość zmieszanych odpadów do minimum. W naszej firmie stosowany jest recykling pre -consumer .  Dzięki tym rozwiązaniom w ostatnim roku zmniejszyliśmy ilość odpadów z tworzyw sztucznych aż o 39%.

 

Zrównoważony rozwój

 

Zrównoważony rozwój

2.Firma Schedpol jest EKO ŚWIADOMA stosowane przez nas pianki poliuretanowe nie oddziaływają na warstwę ozonową, minimalizując także wpływ na efekt cieplarniany. Żywice wykorzystywane w naszej firmie emitują mniejszą o ponad 28% ilość styrenu w trakcie produkcji oraz po jej zakończeniu niż większość żywic dostępnych na rynku. Komponenty do produkcji wyrobów termoformowalnych posiadają atest higieniczny, co gwarantuje nam, że są one bezpieczne zarówno dla zdrowia jak i środowiska.  Wykorzystujemy wyłącznie formy aluminiowe, które mogą zostać poddane recyklingowi oraz w porównaniu do form żywicznych nie wydzielają szkodliwego styrenu. Polistyren spieniany jest w 100% recyklingowany przez naszą firmę i znowu wykorzystywany w procesie. Proces ten można powtarzać wielokrotnie. Ponadto wykorzystywany przez nas surowiec do produkcji EPS nie zawiera związków bromu co jest niezmiernie ważne dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska. Zważając na istotność ograniczania emisji CO2 w przemyśle;  szczególną uwagę zwraca transport drogowy, stanowiący w UE aż 72% ogólnej emisji CO2 w transporcie ogółem, który w latach 1990-2016 przyniósł niepokojące przyrosty poziomu emisji CO2 w UE aż o kilkadziesiąt % (źródło: Europejska Agencja Środowiska). Nasza Firma, dzięki zastosowaniu materiałów kompozytowych o niższej wadze, istotnie zwiększyła możliwość wykorzystania każdego miejsca ładunkowego w łańcuchu dostaw, co w przeliczeniu na jeden transport całozestawowy, tj. 28 palet umożliwia dostarczanie nam aż o 70% więcej sztuk produktów jednorazowo. Powyższe oraz mniejszy ciężar produktów a więc mniejsze finalne obciążenie pojazdów (o ponad 21%)  przekłada się na znaczącą oszczędność emisji CO2 w transporcie naszych Produktów – nawet o około 50% w przeliczeniu na jedną sztukę wyrobu kompozytowego.

 

Zrównoważony rozwój

3.Firma Schedpol jest EKO ROZWAŻNA

Poprzez wprowadzenie zmian w aspekcie stosowania środków do przemywania pistoletów natryskowych, znacząco zmniejszyliśmy emisje szkodliwych substancji. Dodatkowo wprowadziliśmy rozcieńczalnik zamiast acetonu. Wyeliminowana została także produkcja kształtek styropianowych i płyt w szerokim zakresie. Dodatkowo w ramach oświetlenia wykorzystujemy żarówki LED.

 

4.Firma Schedpol jest EKO TROSKLIWA

4.1. Dbamy o zdrowie i życie naszych pracowników.  Każda osoba pracująca na produkcji ma nieograniczony dostęp do kombinezonów, masek z wymiennymi filtrami. Wszyscy pracownicy wiedzą jak bardzo ważna jest profilaktyka, dlatego chętnie korzystają z możliwości wykorzystania płuczek do oczu. Dodatkowym atutem są wyciągi oraz wysokiej klasy filtry w miejscach nastawionych na znaczne zapylenie

4.2. Wszystkie półprodukty nie zawierają ftalanów: BBP, DBP, DEHP, DIDP, DINP I DNOP, co jest zgodne z Rozporządzeniem REACH oraz z deklaracjami naszych dostawców.  Nie tylko zwracamy uwagę na zawartość ftalanów, ale również na inne związki chemiczne, które mogą znajdować się w półfabrykatach, np. freon, który niekorzystnie wpływa na warwę ozonową.

5.Firma Schedpol jest EKO OSZCZĘDNA Dzięki nowoczesnym technologiom, które są wykorzystywane w produkcji zmniejszył się w znacznym stopniu jednostkowy ciężar całkowity wyrobu gotowego do wysyłki (nawet o ok. 60%). Dzięki temu podczas załadunku wyrobów na podstawione pod załadunek auto oszczędzamy energię do wózków elektrycznych na poziomie 11%. Energię oszczędzamy również w logistyce wewnętrznej dzięki zmniejszeniu wagi produktów kompozytowych aż o 54% (przeliczając na miejsce regałowe przy założeniu 20 szt. na palecie w porównaniu do klasycznych wyrobów konglomeratowych). Dzięki temu maszyny oraz urządzenia wykorzystywane w naszej firmie w procesach logistycznych charakteryzują się mniejszym zużyciem energii w związku z przewożeniem i układaniem produktów – zaś do magazynowania wykorzystujemy regały o mniejszym udźwigu. Optymalna waga brodzików kompozytowych umożliwia załadunek aż o ok. 70% więcej sztuk wyrobów na jednej palecie, zaś możliwość bezpiecznego dostarczania do Klienta pojedynczych sztuk w formie paczki – zamiast półpalety generuje realne oszczędności związane z kosztami transportu, sięgające nawet 80%!
 Dzięki optymalizacji technologii w skali roku udało się zmniejszyć ogólną ilość wykorzystywanej w Przedsiębiorstwie energii niemal o 15%, a wody o ponad 43%.

6.Firma Schedpol jest EKO Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju istotne jest dla nas aby nasi dostawcy posiadali odpowiednie certyfikaty potwierdzające brak FCKW. Zarówno kleje i dyspersje wodne używane do produkcji kartonów jak i kleje nie mają w swoim składzie lotnych związków organicznych. Stosowane w naszej firmie kartony wyprodukowane są z makulatury oraz klei pochodzenia wyłącznie naturalnego. Jednym z klei jest mieszkanka skrobi kukurydzianej, wody i 50% roztworu wodorotlenku sodu. Współpracujemy w oparciu o dostawy z certyfikacją FSC, dzięki której mamy pewność, że drewno użyte do produkcji potrzebnych nam wyrobów pozyskiwane jest przy zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych.

Zrównoważony rozwój