Dotacje

FIRMA SCHEDPOL OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE PROJEKTU

05 października 2020

SCHEDPOL Sp.zo.o. Sp. K. podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dotacje

Wysokość dofinansowania i jednocześnie jego całkowita wartość wynosi: 342 568,50 zł. Celem projektu Dotacja na kapitał obrotowy Schedpol Sp.zo.o Sp.K. jest zapewnienie wsparcia w zakresie utrzymania płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. W efekcie ma to utrzymać działalność przedsiębiorstwa.