Brodziki podpłytkowe - kwadratowe

Base (S1)
Brodziki kwadratowe
Base (S4)
Brodziki kwadratowe
Shortline (S4)
Brodziki kwadratowe
Slim Lux (S1)
Brodziki kwadratowe