Brodziki podpłytkowe (niskie, posadzkowe, podłogowe)

Slight line (S1)
Brodziki kwadratowe