Wanny z obudową (nośnikiem)

Fair SET
wanny z nośnikiem EPS
Milos SET
wanny z nośnikiem EPS
Vella SET
wanny z nośnikiem EPS