• 1. Podstawowe dane
  • 2. Przedmiot i opis reklamacji
  • 3. Niezbędne zgody
  • 4. Przyjęcie zgłoszenia

  • 1. Podstawowe dane
  • 2. Przedmiot i opis reklamacji
  • 3. Niezbędne zgody
  • 4. Przyjęcie zgłoszenia


  • 1. Podstawowe dane
  • 2. Przedmiot i opis reklamacji
  • 3. Niezbędne zgody
  • 4. Przyjęcie zgłoszenia

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu reklamacji zakupionych produktów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  *

  Oświadczam, że dane osobowe, które podałem/am wyżej w odniesieniu do mojej osoby są prawdziwe.

  *