Dotacje UE


Sched-pol Sp.j. aktywnie pozyskuje środki na poprawę innowacyjności i konkurencyjności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Firma nasza uczestniczyła w ramach projektu inwestycyjnego pt. „Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w produkcji artykułów wyposażenia wnętrz (brodzików i umywalek) oraz systemów liniowego odprowadzenia wody.(Konkurs nr 07/I/2009)” , (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013, (Konkurs nr 07/I/2009) i z sukcesem go zakończyła wprowadzając do sprzedaży nowe i udoskonalone wyroby do swojej oferty. Całkowita kwota inwestycji w ramach programu to 2156080,62 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1078040,31zł. Program ten pozwolił na rozszeżenie oferty firmy o nowoczesne brodziki, umywalki oraz odpływy liniowe, zapenił pozyskanie nowoczesnych technologii oraz przyczynił sie w dużym stopniu do zwiększenia sprzedaży i udziału w rynku. , (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013, (Konkurs nr 07/I/2009).

Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12